تركی بویا آدلاری

 

رنگ تركی                           معادل فارسی 

گوی                                          آبی 

آچیق ماوی                              آبی روشن 

ساری                                        زرد

قره                                          سیاه

آق                                        سفید

كونور یادا قهوه                             قهوه ای

آلتینی                                     طلائی

گوموشو                                      نقره ای

مور                                           بنفش

كویو                                         تیره

آل یادا قیرمیز                             قرمز

پنبه                                     صورتی

ترونجی                    پرتقالی یا نارنجی

یاشیل                                       سبز
تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ | 21:36 | نویسنده : مهد کودک گلها |